Mga Subdibisyon ng Rusya

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Nahahati ang Rusya sa ilang uri at antas ng mga subdibisyon.

Mga kasakupang pederal[baguhin | baguhin ang batayan]

Federal subjects of Russia prior to the addition of the Republic of Crimea and the federal city of Sevastopol in 2014

Mula Marso 18, 2014, binubuo ang Pederasyon ng Rusya ng walumpu't limang kasakupang pederal na manghahalal na miyembro (constituent member) ng Pederasyon.[1] Gayunman, dalawa nitong mga kasakupang pederal—ang Republika ng Crimea at ang pederal na lungsod ng Sevastopol—ay internasyonal na kinikilala bilang bahagi ng Ukranya. Pantay-pantay ang pederal na karapatan ng lahat ng mga kasakupang pederal sa diwa na pantay-pantay ang kani-kanilang representasyon—tig-dadalawang delegado—sa Konseho ng Pederasyon (mataas na kapulungan ng Kapulungang Pederal). Gayunpaman, iba-iba ang kanilang ikinagagalak na antas ng awtonomiya.

Mayroong 6 uri ng kasakupang pederal—22 republika, 9 krai, 46 oblast, 3 pederal na lungsod, 1 awtonomong oblast, at 4 awtonomong okrug.

Ang mga awtonomong okrug lamang ang may kakaibang katayuan ng pagiging pederal na kasakupan sa sari-sariling pamamaraan nila, subalit kasabay nito, itinuturing din ang mga ito bilang mga pagkakahating administratibo ng mga iba pang kasakupang pederal (Awtonomong Okrug ng Chukotka ang tanging pagbubukod dito).

Pagsasanib ng Crimea ng 2014[baguhin | baguhin ang batayan]

Noong ika-18 ng Marso, 2014, bilang bahagi ng pagsasanib ng Crimea at kasunod ng pagtatatag ng Republika ng Crimea (isang hiwalay na entidad na kinikilala lamang ng Rusya), nilagdaan ang isang kasunduan sa pagitan ng Rusya at Republika ng Crimea kung saan inilakip ang Republika ng Crimea at ang Lungsod ng Sevastopol bilang mga manghahalal na miyembro ng Pederasyon ng Rusya.[2] Ayon sa Kasunduan, tinatanggap ang Republika ng Crimea bilang kasakupang pederal na may katayuan ng republika habang katayuan ng pederal na lungsod ang natanggap ng Lungsod ng Sevastopol.[2] Ni ang Republika ng Crimea o ang lungsod ng Sevastopol ay kinikilala sa politika bilang mga bahagi ng Rusya ayon sa pandaigdigang batas[3] at karamihan ng mga bansa.[4]

Mga pagkakahating administratibo[baguhin | baguhin ang batayan]

Bago ang pagpapatibay sa Saligang Batas ng Rusya ng 1993, pinangasiwaan ang istrakturang administratibo-teritoryal ng Rusya ng Dekreto ng Presidium ng Sobyet Supremo ng RSFSR ng ika-17 ng Agosto, 1982 "Patungkol sa Pamamaraan ng Pakikitungo sa mga Usapin ng Istrakturang Administratibo-Teritoryal ng RSFSR".[5] Gayunman, hindi itinukoy ng Saligang Batas ng 1993 ang mga usapin ng dibisyong administrabong-teritoryal bilang pananagutan ng pamahalaang pederal ni bilang panlahatang pananagutan ng pamahalaang pederal at ng mga kasakupan. Binigyang-kahulugan ito ng mga pamahalaan ng mga kasakupang pederal bilang tanda na ang mga usapin ng dibisyong administratibo-teritoryal ay naging responsibilidad lamang ng mga kasakupang pederal.[5] Bilang resulta, magkakaiba-iba ang mga modernong istrakturang administratibo-teritoryal ng mga kasakupang pederal mula sa isa't isa. Habang malaki ang pagkakaiba ng mga detalye ng pagsasakatuparan, sa pangkalahatan, gayunpaman, kinikilala ang mga sumusunod na uri ng dibisyong administratibo na may mataas na antas:

Ang mga awtonomong okrug at okrug ay mga namamagitang yunit ng mga dibisyong administratibo, na kinabibilangan ng ilan sa mga distrito ng kasakupang pederal at mga lungsod/bayan/pampamayanang uri-urbano na mahalaga sa mga kasakupang pederal.

 • Ang mga awtonomong okrug, habang nasa ilalim ng kapamahalaan ng isa pang kasakupang pederal, ay kinikilala pa rin ng saligang batas bilang mga kasakupang pederal sa sari-sariling karapatan nila. Eksepsyon dito ang Awtonomong Okrug ng Chukotka dahil hindi ito napapailalim nang administratibo sa alinpamang kasakupang pederal ng Rusya.
 • Kadalasan, ang mga okrug ay mga dating awtonomong okrug na nawalan ng katayuan bilang kasakupang pederal dahil sa pagsasama nito sa iba pang kasakupang pederal.

Karaniwan, kinabibilangan ang mga mas mababang antas na pagkakahating administratibo ng:

Municipal divisions[baguhin | baguhin ang batayan]

In the course of the Russian municipal reform of 2004–2005, all federal subjects of Russia were to streamline the structures of the local self-government, which is guaranteed by the Constitution of Russia. The reform prescribed that each federal subject have a unified structure of the municipal government bodies by January 1, 2005, and a law enforcing the reform provisions went in effect on January 1, 2006. According to the law, the units of the municipal division (called "municipal formations") are as follows:[6]

 • Municipal district, a group of urban and rural settlements, often along with the inter-settlement territories. In practice, municipal districts are usually formed within the boundaries of existing administrative districts (raions).
 • Urban okrug, an urban settlement not incorporated into a municipal district
 • Intra-city territory of a federal city, a part of a federal city's territory. In Moscow, these are called municipal formations (which correspond to districts); in St. Petersburg—municipal okrugs, towns, and settlements.

Territories not included as a part of municipal formations are known as inter-settlement territories.

Other types of subdivisions[baguhin | baguhin ang batayan]

Federal districts[baguhin | baguhin ang batayan]

Federal districts of Russia

All of the federal subjects are grouped into eight federal districts,[7] each administered by an envoy appointed by the President of Russia. Federal districts' envoys serve as liaisons between the federal subjects and the federal government and are primarily responsible for overseeing the compliance of the federal subjects with the federal laws.

Economic regions[baguhin | baguhin ang batayan]

Economic regions of Russia

For economic and statistical purposes the federal subjects are grouped into twelve economic regions.[8] Economic regions and their parts sharing common economic trends are in turn grouped into economic zones and macrozones.

See also[baguhin | baguhin ang batayan]

References[baguhin | baguhin ang batayan]

 1. Saligang Batas, Artikulo 65
 2. 2.0 2.1 Kremlin.ru. "Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов" ("Kasunduan sa pagitan ng Pederasyon ng Rusya at Republika ng Crimea ukol sa Pag-akyat tungo sa Pederasyon ng Rusya at Republika ng Crimea at ukol sa Pagtatatag ng mga Bagong Kasakupan sa loob ng Pederasyon ng Rusya") (sa Ruso)
 3. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262
 4. "Putin signs Crimea treaty, will not seize other Ukraine regions" ["Nilagdaan ni Putin ang kasunduan ng Crimea, hindi sasakupin ang mga iba pang rehiyon ng Ukranya"] (sa wikang Ingles), Reuters, Marso,18 2014.
 5. 5.0 5.1 "Энциклопедический словарь конституционного права". Статья "Административно-территориальное устройство". Сост. А. А. Избранов. — Мн.: Изд. В.М. Суров, 2001.
 6. Государственная Дума Российской Федерации. Федеральный Закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в ред. Федерального Закона №243-ФЗ от 28 сентября 2010 г. (State Duma of the Russian Federation. Federal Law #131-FZ of October 6, 2003 On General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation, as amended by the Federal Law #243-FZ of September 28, 2010. ).
 7. Президент Российской Федерации. Указ №849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Вступил в силу 13 мая 2000 г. Опубликован: "Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112, 15 мая 2000 г. (President of the Russian Federation. Decree #849 of May 13, 2000 On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District. Effective as of May 13, 2000.).
 8. "Общероссийский классификатор экономических регионов" (ОК 024-95) введённый 1 января 1997 г., в ред. Изменения № 05/2001. Секция II. Экономические районы (Russian Classificaton of Economic Regions (OK 024-95) of January 1, 1997 as amended by the Amendments #1/1998 through #5/2001. Section II. Economic Regions)

Sources[baguhin | baguhin ang batayan]

 • 12 декабря 1993 г. «Конституция Российской Федерации», в ред. Федерального конституционного закона №7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. Вступил в силу со дня официального опубликования. Опубликован: "Российская газета", №237, 25 декабря 1993 г. (December 12, 1993 Constitution of the Russian Federation, as amended by the Federal Constitutional Law #7-FKZ of December 30, 2008. Effective as of the official publication date.).

External links[baguhin | baguhin ang batayan]