Electric potential

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang electric potential (Kilala din sa tawag na electric field potential o electrostatic potential; literal sa Tagalog: potensiyal na elektriko) ay ang laki ng lakas ng elektrikong potensiyal na mayroon ang isang electric charge kapag ito ay matatagpuan sa saan mang punto ng kalawakan, at ito ay katumbas ng laki ng trabahong iginugol ng electric field sa pagdala sa isang positibong charge mula impinidad hanggang sa puntong iyon.

Ayon sa elektromagnetismong klasiko, ang electric potential ay isang kantidad na scalar na gumagamit ng Φ(Phi), ΦE or V, na katumbas sa lakas ng elektrikong potensiyal ng anumang partikulang charged sa anumang lokasyon (isinusukat gamit ang joules) na ibinahagi sa charge ng partikula na iyon. Sa pamamagitan ng pagbahagi palabas ng charge sa partikula, mayroong halagang makukuha na katangian ng electric field na ito.

Ang halagang ito ay makukuha sa isang nagbabago o di-nagbabagong electric field sa isang partikular na oras gamit ang mga yunit na joules bawat coulomb o volt. Ang electric potential sa walang hanggan ay ipinapalagay na katumbas sa wala.

Mayroon ding pangkalahatang electric scalar potential na ginagamit sa electrodynamics kapag mayroong mga pabago-bagong electromagnetic field, ngunit mahirap itong kunin. Ang pinagsamang electric potential at magnetic vector potential ay bumubuo ng apat na vector upang ang dalawang uri ng potensyal ay mahalo sa ilalim ng mga pagbabagong Lorentz.