Pumunta sa nilalaman

Pandaigdigang Araw ng Kabataan

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang Pandaigdigang Araw ng Kabataan o World Youth Day (WYD) ay binuo ni Papa Juan Pablo II noong 1984 "upang pagsamahin ang mga karaniwang ministeryo ng kabataan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bagong sigla para sa pagsalig, mga layunin na kinakandili ang mas higit pa na pagsangkot at paglahok" (Sulat mula kay Papa Juan Pablo II - Seminar noong WYD 1996).

May tatlong layunin ang World Youth Day:

 1. Magkaroon ng tiwala sa kabataan
  • Ang World Youth Day ay isang pagsasama ng mga kabataan mula sa buong mundo at isang malakas na paalala ng kalakasan at tiwala ng Simbahang Katoliko sa kabataan ngayon.
 2. Sama-samang pagtitipon
  • Hindi lamang pagtitipon sa kabataan ang World Youth Day, kundi isang oras na magkaroon ng tiwala sa kabataan ng mundo. Isang pagtawag para sa kabataan ng mundo upang magtipon bilang isa.
 3. Pagpulong ng internasyunal na mundo sa antas ng tao
  • Nakakamangha pa rin ngayong ika-21 siglo na nakapagpalitan sa iba at maging bahagi sa karanasang internasyunal. Nagkakaroon ng lubos na pag-asa ang mga ganitong pangyayaring internasyunal ngunit marami rin takot (pagtaas sa pundamentalismo, nasyonalismo at ibang bagong salungatan). May ginagampanan ang Simbahang Katoliko at mga Kristiyano mismo sa pagpigil ng pagusbong ng mga ganitong takot, at tinutulungan ang bawat tao na maghanap ng mga paraan upang matuklasan ang pag-asa.

Mga pangyayari

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Pagdiriwang Pandaigdigan

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Internasyunal na Antas ng Pagdiriwang[1]
Taon Petsa Lokasyon Bilang ng Lumahok1 Tema Pan-temang Awitin

[Wika]2

Mga Nota
1984 Abril 15 Roma,
ItalyaItalya
Santa Missa sa Piazza San Pietro
300,000 Banal na Taon ng Pagliligtas: Selebrasyon ng Pag-Asa Resta Qui Con Noi

[Italyano]

Ibinigay ni Juan Paulo II ang WYD Cross sa Kabataan ng mundo
1985 Marso 31 Roma,
ItalyaItalya
Santa Missa sa Piazza San Pietro
300,000 Internasyunal na Taon ng Kabataan
1987 Abril 11–12 Buenos Aires,
ArhentinaArhentina
1,000,000 Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. (1 Juan 4:16) Un Nuevo Sol

[Espanyol]

Unang WYD sa labas ng Italya at Europa
1989 Agosto 15–20 Santiago de Compostela,
EspanyaEspanya
Misang Pang-wakas sa Monte do Gozo
400,000 Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. (Juan 14:6) Somos Los Jóvenes

[Espanyol]

1991 Agosto 10–15 Częstochowa,
PolandPolonya
1,600,000 Natanggap ninyo na ang espiritu ng pagiging anak. (Roma 8:15) Abba Ojcze

[Polako Italyano Espanyol]

1993 Agosto 10–15 Denver,
Estados UnidosNagkakaisang Estado ng Amerika
Misang Pang-wakas sa Cherry Creek State Park
500,000 Naparito ako upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay—isang buhay na ganap at kasiya-siya. (Juan 10:10) (We Are) One Body

[Ingles]

Unang WYD sa Hilagang Amerika
1995 Enero 10–15 Maynila,
PilipinasPilipinas
Misang Pang-wakas sa Luneta Park
10,000,000 Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. (Juan 20:21) Tell the World of His Love

[Ingles]

 • Pinakamalaking pagtitipon kasama ang Santo Papa[2]
 • Unang WYD sa Asya
1997 Agosto 19–24 Paris,
PransiyaPransiya
Misang Pang-wakas sa Longchamp Racecourse [3]
1,200,000 Guro, saan ka namamahaya? Halikayo at tignan. (cf. Jn 1:38-39) Maître Et Seigneur

[Pranses]

2000 Agosto 15–20 Roma,
ItalyaItalya
Misang Pang-wakas sa Tor Vergata
2,000,000 Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. (Juan 1:14) Emmanuel

[Italyano Ingles Pranses Espanyol]

Kasama sa selebrasyon ng Dakilang Hubileo
2002 Hulyo 23–28 Toronto,
CanadaCanada
Misang Pang-wakas sa Downsview Park
800,000 Kayo’y asin sa mundo...kayo’y ilaw sa sanlibutan (Mateo 5:13-14) Lumière Du Monde/Light Of The World

[Pranses Ingles Espanyol Italyano]

Huling WYD na dinaluhan ni Juan Paulo II
2005 Agosto 16–21 Cologne,
AlemanyaAlemanya
Misang Pang-wakas sa Marienfeld
1,200,000[4][5] Naparito kami upang sambahin siya (Mateo 2:2) Venimus Adorare Eum

[Aleman Latin Pranses Espanya Ingles Italyano]

2008 Hulyo 15–20 Sydney,
AustraliaAustralia
Misang Pang-wakas sa Southern Cross Precint
400,000 [6] Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating ang Banal na Espiritu, at kayo ay magiging testigo ko. (Mga Gawa 1:8) Receive The Power

[Ingles Italyano Espanyol Pranses]

Unang WYD sa Oceania
2011 Agosto 16–21 Madrid,
Espanya Espanya[7]
Misang Pang-wakas sa Cuatro Vientos Airport
1,400,000–2,000,000[8][9][10] Nananatili at Nagpapakatibay kay Krsto, Matatag sa Pananampalataya. (Col 2:7)[11] Firmes en la Fe

[Español Ingles Pranses Italyano Aleman Polako Griego]

 • Maliban sa Batikano at Italya, Espana ang unang bansang naging lokasyon ng WYD higit sa isang pagkakataon.
 • Huling WYD na dinaluhan ni Benedicto XVI
2013 Hulyo 23–28 Rio de Janeiro,
 Brasil[12]

Misang Pang-wakas sa Dalampasigang Copacabana

3,700,000[13] Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. (Mateo 28: 19) Esperança do Amanhecer
 • Ikalawang WYD sa Timog-Amerika
 • Unang WYD sa bansang Portuges ang wika
 • Huling WYD na ipinahayag ni Benedicto XVI
 • Unang WYD na dinaluhan ni Francisco
 • Unang WYD na pareho ang lokasyon ng pambungad at pang-wakas na Misa
2016 Hulyo 26-31 Kraków,
PolandPolonya

Misang Pang-wakas sa Kondado ng Brzegi, Wieliczka

3,000,000 Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila. (Mateo 5:7) [14] "Błogosławieni miłosierni"
2019 Enero 22-27 Lungsod ng Panama,
PanamaPanama

Misang Pang-wakas sa Metro Park, Juan Díaz, Lungsod ng Panama

700,000[15] Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. (Lucas 1:38) [16] "Hágase en mí, según tu palabra"
 • Ikatlong 'WYD' sa Timog America
2023 Lisboa,
PortugalPortugal
Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. (Lucas 1:39)[17]
 • Ikasampung 'WYD' sa Europa
 • Ikatlong 'WYD' sa Timog-Kanlurang Europa

1Ito ay mula sa websayt ng USCCB Naka-arkibo 2008-09-17 sa Wayback Machine. maliban sa may ibang pinagmulan. Ang mga numero ay para sa Misang Pang-wakas kung saan sinasamahan ng maraming lokal na tao ang mga bumyahe para sa WYD. 2Inililista dito ang mga wikang ginamit sa pina-unang bersyong internasyunal ng awiting pan-tema. Maaaring may gumawa ng ibang bersyon ng kanta na posibleng gumamit ng ibang wika.

Pagdiriwang Pang-episkupo

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Pang-Episkupong Antas ng Pagdiriwang
Petsa Tema
23 Marso 1986 Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. (1 Pedro 3:15)
27 Marso 1988 Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. (Juan 2:5)
8 Abril 1990 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. (Juan 15:5)
12 Abril 1992 Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. (Marcos 16:15)
27 Marso 1994 Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo (Juan 20:21)
31 Marso 1996 Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. (Juan 6:68)
5 Abril 1998 Ang Espirtu Santo ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay (cf Juan 14:26)
28 Marso 1999 Iniibig kayo ng Ama. (cf. Juan 16:27)
8 Abril 2001 Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. (Lukas 9:23)
13 Abril 2003 Narito ang iyong ina. (Juan 19:27)
4 Abril 2004 Ibig po naming makita si Hesus. (Juan 12:21)
9 Abril 2006 Ang Iyong salita ay lampara sa'king paa at ilaw sa'king daan. (Mga Awit 119:105)
1 Abril 2007 Kung papaanong inibig ko kayo ay gayundin naman kayong mag-ibigan sa isa't isa. (Juan 13:34)
5 Abril 2009 Ang aming pag-asa ay nasa Buhay na Diyos. (1 Timoteo 4:10)[11]
28 Marso 2010 Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? (Marcos 10:17)[11]
1 Abril 2012 Magalak kayong lagi sa Panginoon. (Filipos 4:4)
13 Abril 2014 Mapalad ang mga aba, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. (Mateo 5:3)[14]
29 Marso 2015 Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. (Mateo 5:8)[14]
05 Abril 2020 Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka! (Luka 7:14)[17]
28 Marso 2021 Tumayo ka! Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo. (Gawa 26:16)[17]

Tipikal na talatakdaan ng mga pangyayari

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Pandaigdigang Pagdiriwang

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Lingo ng Pagdiriwang ng Araw ng Kabataan
Hanggang sa lingo ng pagdiriwang MARTES MIERKULES HUWEBES BIYERNES SABADO LINGO
UMAGA Mga Araw sa Episkupo:
 • Sesyong Katetikal sa mga parokya sa loob at malapit sa episkupo
Opisyal na araw ng pagdating ng mga Biyahero Sesyong Katetikal kasama ang ilang obispo Biyaheng paglalakad patungo sa lugar ng bigil Seremonyang pang-wakas:
HAPON Seremonyang Pambungad Mga palabas, musika, pagdarasal at pag-kumpisal Opisyal na pagdating ng Santo Papa kung saan ibinibigay niya ang mensaheng pambungad Mga palabas, musika, pagdarasal at pag-kumpisal Mga palabas, musika, pagdarasal at pag-kumpisal sa lugar ng bigil
GABI Mga palabas, musika, pagdarasal at pag-kumpisal Estasyon ng Krus Bigil kasama ang Santo Papa

Pagdiriwang sa Lokal na Episkupo

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang mga kaganapan sa Episkupo ay pinaplano ng isang grupo na inatasan ng obispo.

Halos palaging kasabay ng pagdiriwang ang Linggo ng Palaspas, kayat laging kasama sa selebrasyon ang Santa Missa ng Domingo de Ramos - kung saan isinasagunita ang pagpasok ni Hesus sa Jerusalem sa kaniyang mga huling araw.

Kasama rin sa pagdiriwang ang musika, pagdarasal, pag-kumpisal, at ang eksposisyon ng Banal na Sacramento.

Mga sanggunian

[baguhin | baguhin ang wikitext]
 1. Batikano: Kasaysayan ng WYD, 25 Hulyo 2008
 2. Guinness Book of World Records - Largest Papal Crowd
 3. Bigil kasama ng Kabataan
 4. "Tanong tungkol sa WYD". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2007-10-26. Nakuha noong 2008-08-15.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link) Naka-arkibo 2007-10-26 sa Wayback Machine.
 5. "Hansard ng New South Wales". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2016-03-03. Nakuha noong 2008-08-15.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link) Naka-arkibo 2016-03-03 sa Wayback Machine.
 6. "Mensahe ng pasasalamat ng Papa". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2012-01-12. Nakuha noong 2008-08-15.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link) Naka-arkibo 2012-01-12 sa Wayback Machine.
 7. "Hundreds of Thousands gather for pope's youth finale – SBS News". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2008-07-30. Nakuha noong 2012-09-04.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 8. "Cerca de un millón y medio de personas reciben al Papa en Cuatro Vientos". Europapress.es. 21 Agosto 2011. Nakuha noong 5 Disyembre 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 9. juan vicente boo / corresponsal en el vaticano (21 Agosto 2011). "Dos millones de oraciones". ABC.es. Nakuha noong 5 Disyembre 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 10. "WYD: Looking back on the Pope's visit to Madrid". News.va. 24 Agosto 2011. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 7 Agosto 2017. Nakuha noong 5 Disyembre 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 11. 11.0 11.1 11.2 "Holy Father chooses themes for future World Youth Days". Catholicnewsagency.com. 16 Disyembre 2008. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 17 Disyembre 2008. Nakuha noong 5 Disyembre 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link) Naka-arkibo 17 December 2008[Date mismatch] sa Wayback Machine.
 12. "Brazil to host World Youth Day, pope announces", CNN, Al Goodman, 21 Agosto 2011
 13. "JMJ Rio 2013" (sa wikang Portuges).
 14. 14.0 14.1 14.2 "Pope Francis announces themes for World Youth Days". 07 Nobyembre 2013. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2013-11-09. Nakuha noong 07 Nobyembre 2013. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= at |date= (tulong) Naka-arkibo 2013-11-09 sa Wayback Machine.
 15. Lovett, Seàn-Patrick (Enero 27, 2019). "Pope to Youth at WYD Mass: "You are the Now of God"". Vatican News. Nakuha noong Enero 27, 2019.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 16. "Francis announces Panama as WYD venue for 2019". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2018-11-29. Nakuha noong 2019-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 17. 17.0 17.1 17.2 "Pope announces themes for upcoming World Youth Day celebrations", 2019 06 24

Kawing Panlabas

[baguhin | baguhin ang wikitext]