Surah At-Tahrim

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang Surat At-Tahrim (Arabiko: سورة التحريم‎) (Pagbabawal) ang ika-66 kapitulo ng Koran na may 12 talata. Ang sura ay nagbigay linaw sa ilang mga katangunan hinggil sa ilang mga insidente na nauukol sa mga asawa ni Muhammad.