Kaba Ma Kyei

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Kaba Ma Kyei
English: Till the End of the World
ကမ္ဘာမကြေ

Pambansa awit ng  Myanmar (Burma)
Also known asKaba Ma Kyay
LirikoSaya Tin
MusikaSaya Tin
Ginamit1947
Tunog
Kaba Ma Kyei (instromento)

Ang Hanggang sa Dulo ng Mundo (Kaba Ma Kyei) ay ang Pambansang Awit ng Burma (Myanmar)

Ang burma ay kabilang lamang isang dakot ng mga di-Europyanong bansa na may pambansang awit na nakaugat sa katutubong tradisyon (kabilang ang bansang Hapon, Indiya, Iran, at Sri Lanka).[kailangan ng sanggunian]

Ang mga punong-sabi ng mga awit ay sa mga tradisyunal na estilo Burmes, bago paglipat sa isang Western-style orkesta. Ang mga himig at liriko ay nakasulat sa pamamagitan ni Saya Tin, at pinagtibay bilang pambansang awit ng mga Burmes noong 1947.

Lirikong Burmes[baguhin | baguhin ang wikitext]

Lirikong Burmes[1] Transkripsiyong IPA Transkripsiyong MLC
တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။
(ကမ္ဘာမကြေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။
təjá m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ tɕʰíɴ nɛ̰ mə θwè
do̰ pjè do̰ mjè
mjá lù kʰaʔ θeíɴ ɲeíɴ dʑáɴ zè bo̰
seiʔ tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰju sɪ̀ɴ dḛ pjè
do̰ pjè do̰ mjè
pjì daʊ̀ɴ zṵ ʔəmwè ʔəmjé tì da̰ɴ zè
ʔədeiʔtʰàɴ pjṵ bé tʰeín θeín zo̰ lè
ɡəbà mətɕè mjəmà pjè
do̰ bó bwá ʔəmwè siʔ mo̰ tɕʰiʔ mjaʔ nó bè
pjì dàuɴ zṵ ɡò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàiɴ dɛ̰ mjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè
tʰáɴ sʰàuɴ bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀ɴ bè ʔəpʰó tàɴ mjè
ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swi
tui. prany tui. mre
mya: lu hkap sim: ngim: hkram: se hpo.
cit tu nyi hmya. wada. hpyu sang dai. prany
tui. prany tui. mre
prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. se
a.dhi.hta:n pru. pe htin: sim: sui. le
kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hsaung pa sui. le to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

Salin sa Ingles[baguhin | baguhin ang wikitext]

Literal[baguhin | baguhin ang wikitext]

Until the world ends up shattering, long live Burma!
We love our land because this is our real inheritance.
We will sacrifice our lives to protect our country.
This is our nation, this is our land and it belongs to us.
Being our nation and our land, let us do good causes to our nation in unity!
And, this is our very duty to our invaluable land.

Pang-isahan[baguhin | baguhin ang wikitext]

We shall love, forevermore
Burma (Myanmar) the land of our fathers of yore!
Giving our lives for our union we fight,
This is our country, our land yours by right,
We, for her the tasks responsibly shoulder,
As we'll stand in duty to our precious land.

Salin sa Tagalog[baguhin | baguhin ang wikitext]

Literal[baguhin | baguhin ang wikitext]

Hanggang ang mundo ay nauuwing mapanira, Mabuhay Burma!
Mahal namin ang aming lupa dahil ito ang aming tunay na mana.
Kami ay sakripisyo ng aming mga buhay upang maprotektahan ang ating bansa.
Ito ang aming Bansa, ito ang aming lupain at ito ay nabibilang a amin.
Ang pagiging ang ating bansa at ang aming lupa, gawin sa amin ng magandang dahilan upang ang ating bansa sa pagkakaisa!
At, ito ang aming tunay tungkulin upang aming napakahalagang lupain.

Pang-isahan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ay talaga naming, magpakailan pa man Burma (Myanmar)
Sa lupain ng aming mga magulang mula sa unang panahon!
Ang pagbibigay sa aming mga buhay para sa aming unyon away namin,
Ito ang aming bansa, ang aming lupa sa iyo sa pamamagitan ng karapatan,
Namin, para sa kanyang mga gawain responsable balikat,
Bilang namin tumayo sa tungkulin, sa aming mga mahalagang lupain.

Talababa[baguhin | baguhin ang wikitext]

  1. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176. (sa Birmano)

Mga kawing panlabas[baguhin | baguhin ang wikitext]