Ideolohiya

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Tumalon sa: nabigasyon, hanapin

babylonia ay isang inderektang Hulma ng Imperyal na pangunguna kung saan ang Hegemon (Namumunong Estado) ay pinapangunahan ang mga mababang estado sa pamamagitan ng kapangyarihan o kaya'y direktang paggamit ng puwersang militar. Sa sinaunang griyego (8th c. B.C.-AD 6th c.), Hegemony ay tinuring ng politikang-militaryang pamumuno ng isang estado sa iba pang mababang estado. Noong ika-19 siglo, Hegemony ay tinuring na muling pangunguna ng isang bansa sa mga karatig nitong bansa. Kaya nabuo ang salitang Hegemonism, ang may malakas na kapangyarihan na politika ay nararapat na magtayo ng Hegemony. Noong ika-20 siglo, ang agham pampolitika ay pinapaniwalaan ang Hegemony ay nakasentro sa kulturang Hegemony, isang pilosopiya at sosyolohiya na eksplanasyon kung paano sa pamamagitan ng manipulasyon sa kultura ng lipunan, isang panlipunan na grupo ang sasakop sa iba pang panlipunan na grupo sa lipunan kasama ang paningin sa mundo na pinapatunayan na tama ang sistemang Hegemony.


==Kasaysayan==
Sa Hegemony, ang namumunong estado (hegemon) ay pormal na inilalahad ang inderektang imperyal na pamumuno sa pamamagitan ng kulturang imperyalismo kung saan idinidikta na ang loob ng politiko at ang panglipunang pagkatao ng mas mabababang estado ay inilalahad na ang pagpapalabas ng hegemonic na impluwensiya. Ang pagpapakita ng pamumuhay ng isang hegemony na lipunan. Ang pananalita o ang lenggwahe at ang bureaucracies (panlipunan, pang-ekonomiya, edukasyonal, politika)- binabago ang konkretong imperialismo ng direktong pangmilitar na dominasyon sa abstract na kapangyarihan ng "status quo", inderektang-imperialismong pamumuno. Dahil dito ang rebelyon (panlipunan, pang-ekonomiya, edukasyonal, armado) ay tinatanggal sa pamamagitan ng co-optation ng mga rebelde o kaya'y paggamit ng mga pulis at militar.
===Griyego-Roman===
Sa mundo ng Griyego-Roman ng ika-5 siglong Europeong-Klasikong Antiquity, ang estado ng Sparta ay ang hegemon ng Liga ng mga Peloponnesian (6th-4th siglo B.C.); Si Haring Philip II ng Macedon ang hegemon ng Liga ng mga Corinth noong 337 B.C.
===Middle Ages===
Sa pangkalahatan, ang politiko-kultural na hegemonic na pagsasanay, ang institusyon ng kultura ng Hegemon ay itinatayo at inaalagaan ang pampolitika na estado ng mga pinamumunuan nitong lipunan at tao. Sa bansang Italia, ang Mediciay inalagaan ang kanilang sinaunang Tuscan Hegemony, sa pamamagitan ng pagkontrol ng produksiyon ng mga balahibo ng tupa dahil ito ang bumubuhay sa estadong iyon.
===ika-20 siglo===
Ang USSR (1922–1991), Nazi Germany (1933–1945) at ang Estados Unidos (1945)ay tinangka ang rehiyonal at pagkatapos ay global na hegemony; Ang Nazi Germany ang nagsimula ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939–1945) kung saan gusto nilang sakupin ang Eursia at Africa; Ang Estados Unidos at ang USSR ay naglaban sa "Cold War" (1945–1991) pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nasira ang mga lumang emperyo ng bansang France, Britanya, Hollan, atbp.
===ika-21 siglo===
Noong post-cold war (1945–1991), ang politikong French na si Hubert Vedrine ay inilarawan ang USA bilang isang Hegemonic Hyperpower dahil sa mga ginagawa nitong pangdaigdig na aksiyong militar, lalo na sa bansang Iraq.


===Heograpiya===
Ang Neo-Marxist na si Henri Lefebvre ay itinala na ang Heograpiyang espasyo ay hindi isang passive locus ng mga panlipunan na relasyon ngunit ang pangtaong heograpiya ay gumagamit ng "mental space", "social space" at "physical space" at ang Hegemony ay isang prosesong espasyo na naimpluwensiyahan ng geopolitics.


Sosyolohiya
Ang paggamit ng wika ay pwedeng gamitin bilang paggawa at pagapply ng Hegemony. Ang kahit na anong source na nagkakalat ng impormasyon kahit sinasadya o hindi ay parte ng Hegemony ng Source na iyon na nakakalikom lamang ng imitadong impormasyon.