Pumunta sa nilalaman

Ispiker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas
Incumbent
Lord Allan Velasco

mula Oktubre 12, 2020
IstiloKagalang-galang (pormal)
NagtalagaInihalal ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas
Haba ng termino3 taon
NagpasimulaSergio Osmeña
NabuoIka-16 ng Oktubre, 1907
HumaliliPangatlo sa Pampanguluhang Hanay ng Paghalili
WebsaytIspiker ng Mababang Kapulungan
Ang artikulong ito ay bahagi ng seryeng:
Politika at pamahalaan ng
Pilipinas

Ang Tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas ang nangungunang opisyal at ang pinakamataas na opisyal sa mababang kapulungan, at ika-apat na pinakamataas at makapangyarihang opisyal sa Pamahalaan ng Pilipinas. Inihahalal ng karamihan ng mga kinatawan ang Ispiker ng Kapulungan. Ikatlo at ang huli sa pagkakasunod-sunod sa pagka-pangulo ang Ispiker, pagkatapos ng Pangulo ng Senado ng Pilipinas, at ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maaaring mapatalsik ang Ispiker o ang Tagapagsalita sa pamamagitan ng isang kudeta, o maaaring palitan kung sakaling mamatay o magbitiw. Sa ilang pagkakataon, ang Ispiker ay maaaring piliting magbitiw sa kalagitnaan ng kanyang termino kung mawala ang suporta ng karamihan sa mga kinatawan; sa kasong iyon, isang halalan para sa bagong ispiker ang gaganapin.

Tungkulin[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ayon sa Seksyon 15 ng Tuntunin 4 ng Mga Tuntunin ng Kapulungan ng mga Kinatawan, ang mga tungkulin ng mga kapangyarihan ng Ispiker bilang punong pampulitika at ng pamamahala ng Mababang Kapulungan ay mga sumusunod:

a. maghanda ng ahendang pantagapagbatas para sa bawat regular na sesyon, magtatag ng mga sistema at mga pamamaraan upang matiyak ang lubusang pagtatalakay ng mga hakbang kabilang sa loob nito, at maaari, ukol sa layunin, mapakinabangan ng tulong ng mga Katuwang na Ispiker, ang Punong Mayorya, ang Mga Tagapangulo ng mga nakatayong lupon at iba pang Kasapi ng Mababang Kapuluan.

b. mangasiwa ng regular na buwanang sarilinang pulong ng lahat ng mga Kasapi o mga pangkat nito o madalas na waring kailangan upang matalakay ang mga prayoridad na hakbang at upang magpadali ang mga dayalogo, pinagkasunduan at aksyon sa mga isyu at mga pagkabahala na nakakaapekto ng Mababang Kapulungan at pagganap ng mga tungkulin;

c. magtupad ng pangkalahatang pangangasiwa sa lahat ng mga lupon at, sa pagpapatuloy nito, mamahala ng mga regular na buwanang pagpupulong na may Tagapangulo at Pangalawang-Tagapangulo ng lahat ng mga palagian at tanging lupon upang makatakda ang mga tudlaang pantagapagbatas, sumuri ng pagsasagawa sa pagkamit ng mga tudlaan, siguruin na ang mga prayoridad sukating tagapagbatas ng mga lupon ay nakaayos sa ahendang tagapagbatas ng Mababang Kapulungan, at lutasin sa gayon mga ibang isyu at mga malasakit na nakakaapekto ng mga pagpapatakbo at pagganap ng mga lupon;

d. tulad ng maisasagawa, magtatag ng isang mahusay na sistemang pamamahala sa kabatiran sa Mababang Kapulungan gumagamit sa mga iba, modernong teknolohiyang didyital:

1. makakapagpadali ng pagpunta sa at pagpapakalat ng datos at kabatiran na kailangan sa pagbabatas napapabilang ng nagpapadaling tunay na panahon ng pagsasalin ng mga plenaryong paglilitis sa mga diyalekto at mga wikang Filipino;

2. makakapaglaan ng isang gawing payak at komprehensibong proseso ng pagtitipon, pagrerekord, pag-iimbak at pagkuha ng datos at kabatirang nauugnay sa mga gawain at mga katitikan ng Mababang Kapulungan;

3. makakapagpanatili ng isang programa ng pamublikong kabatiran na magbibigay ng malalapitang, napapanahon at tumpak na kabatirang nauugnay sa Mababang Kapulungan, mga Kasapi nito at mga opisyal, mga lupong ito at mga pambatasang alagatang kasama ng nagpapadaling, tulad ng maisasagawa, saklaw na pambrodkast ng mga plenaryo at panlupong pangyayari;

e. magtatag ng isang mahusay at mabisang sistema upang masubaybayan at suriin ang pagsasagawa ng mga pambatasang gawain at mga tungkulin ng Mababang Kapulungan, mga Kasapi nito at mga lupong ito;

f. magtatag ng mga kooperatibang ugnayan sa Senado ng Pilipinas upang magsubaybay nang mahusay at magpagaan ng aksyon ng Senado sa hakbang ng Mababang Kapulungan hanggang naghihintay sa pareho.

g. namumuno sa mga sesyon ng Mababang Kapulungan at nagpapasiya ng lahat ng tanong ng pagkakaayos saklaw upang manawagan ng sinumang Kasapi na maaaring magpaliwanag ng apela na hindi hihigit nang limang (5) minuto: Sa kondisyon, Na ang apela ay hindi humantong sa pakikipagtalo, at walang paliwanag ng boto na papayagan kung sakali hindi umanong paghalal;

h. magtalaga ng isang Kasapi bilang pansamantalang namumunong opisyal pagkatapos magbatid sa Diputadong Ispiker: Sa kondisyon, Na anumang pagtatalagang gayon ay maging epektibo sa isang araw ng sesyon lamang;

i. maghawak ng mga naaangkop na hakbang sa paraan na itinuturing na maipapayo o wari ang Mababang Kapulungan ay maaaring magpatnubay, upang mapanatili ang kaayusan at dekorum sa mga bulwagang pansesyon, mga palko, mga kabildo, mga kamara, mga tanggapan, mga pasilyo at mga saligan ng Mababang Kapulungan;

j. naglalagda ng lahat ng mga batas, mga resolusyon, mga bantayog, mga utos, mga mandamyento at mga subpena na maaaring maglabas sa pamamagitan o sa utos ng Mababang Kapulungan;

k. nagsasakatuparan ng administratibong tungkulin tulang ng, bukod sa iba pa:

k1. pagtatalaga ng tauhan ng Mababang Kapulungan na may awtoridad upang ipakatawan ng kapangyarihang ito;

k2. suspensyon, pagpapaalis o pagpataw ng ibang hakbang sa pagdidisiplina ng tauhan ng Mababang Kapulungan alinsunod sa mga tuntunin ng Lingkod Sibil: Sa kondisyon, Na ang suspensyo o pagpapaalis na ipinataw ng Pangkalahatang Kalihim at Tagapamayapa ay dapat magkabisa lamang sa pagsang-ayon ng mayorya ng lahat ng mga Kasapi;

k3. pagsasama-sama o paghahati ng kita at sahod na nagdadala ng bakanteng posisyon na maaaring lumaki o nabawasan sa proseso, at/o paglikha ng mga bagong posisyon alinsunod sa Batas sa mga Pangkalahatang Gugulin: Sa kondisyon, Na ang kabuuang halaga na nasasangkot ay hindi dapat lumampas sa kabuuang halaga na inilaan para sa mga kita at sahod ng mga tauhan ng Mababang Kapulungan; at

k4. pagpapatupad ng mga patakarang nakabatay sa merito at mga programa ng pangangalap pantauhan, pagsasanay at kaunlaran, mga promosyon, mga insentibo at mga benepisyo upang tiyakin na ang Mababang Kapulungan ay may isang pulutong ng mga maaasahang propesyonal na makakapaglaan na kinailangan mga lingkod sa tulong pambatasan;

l. naghahanda ng taunang badyet ng Mababang Kapulungan na may tulong ng Lupon sa mga Kuwenta;

m. sa pagkonsulta sa Lupon ng mga Tuntunin, naghahanda ng mga tuntunin at alituntunin ng namamahalang pamublikong pagpasok sa pansariling datos at kaugnay na kabatiran, kasama ang mga pahayag ng mga pag-aari at mga pannagutan, ng mga Kasapi ng Mababang Kapulungan;

n. sa pagkonsulta sa Pinuno ng Minorya, ay bumuo sa pamamagitan ng isang naaangkop na entitad ng Mababang Kapulungan ng isang sistema para sa pagsusuri sa droga sa Kapulungan ng mga Kinatawan, na maaaring magbigay para sa pagsusuri sa sinumang Kasapi, opisyal, o empleyado ng Mababang Kapulungan, at kung hindi man ay maihahambing sa saklaw ng sistema ukol sa pagsusuri sa droga sa sangay na tagapagpaganap, Sa kondisyon, Na ang mga gastos ng sistema ay maaring ibayad mula sa mga naaangkop na kuwenta ng Mababang Kapulungan para sa mga opisyal na gastos; at

o. mag-utos ng pagpasa ng mga ulat sa pagganap sa katapusan ng bawat regular na sesyon at taon ng pananalapi mula sa mga tagapangulo ng lupon, ang Pangkalahatang Kalihim at Tagapamayapa, at ibang mga ulat na maaaring kailanganin mula sa lahat ng mga nababahalang opisyal at mga tanggapan ng Mababang Kapulungan.

At ayon sa Seksyon 16 ng Tuntunin 4 ng Mga Tuntunin ng Mababang Kapulungan, ang Ispiker ay dapat "maging palagiang pinuno ng delegasyon at kinatawan ng Mababang Kapulungan sa lahat ng mga pandaigdigang pagtitipong parlyamentaryo at mga organisasyon: Sa kondisyon, na ang Ispiker ay maaaring maghirang ng sinumang Kasapi na maging kinatawan ng Ispiker. Ang Ispiker ay dapat tumukoy, sa mungkahi ng Pinuno ng Mayorya, sa pagsangguni sa Tagapangulo ng Lupon sa Relasyong Interparlyamentaryo at Diplomasya, kung sino ang bubuo ng delegasyon ng Mababang Kapulungan sa anumang pandaigdigang pagpupulong o pagtitipon ng mga parlyamentaryo at mga mambabatas at mga tauhan ng kalihimang suporta na mapakilos ukol sa layunin."

Talaan ng mga Ispiker[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ispiker Lapian Simula ng termino Katapusan ng termino Tagapagbatas
Pambansang Asembleya
1898-1901
Pedro Paterno
Kasapi para sa Kabuuang Ilocos Norte
(1857–1911)
Malaya Setyembre 15, 1898 Marso 23, 1901 Pambansang Asembleya
Asembleya ng Pilipinas
1907-1916
Sergio Osmeña
Kasapi para sa Cebu-Ika-2
(1878–1961)
Nasyonalista Oktubre 16, 1907 Oktubre 16, 1916 Unang Tagapagbatas
Ika-2 Tagapagbatas
Ika-3 Tagapagbatas
Kapulungan ng mga Kinatawan ng Kapuluang Pilipinas
1916-1935
Sergio Osmeña
Kasapi para sa Cebu-Ika-2
(1878–1961)
Nasyonalista Oktubre 16, 1916 Hunyo 6, 1922 Ika-4 na Tagapagbatas
Ika-5 Tagapagbatas
Manuel Roxas
Member for Capiz-Ika-1
(1892–1948)
Nasyonalista
Colectivista
Oktubre 27, 1922 Oktubre 17, 1933 Ika-6 na Tagapagbatas
Nasyonalista
Consolidado
Ika-7 Tagapagbatas
Ika-8 Tagapagbatas
Quintin Paredes
Kasapi para sa Kabuuang Abra
(1884-1973)
Nasyonalista
Consolidado
Oktubre 17, 1933 Setyembre 16, 1935 Ika-9 na Tagapagbatas
Nasyonalista
Democrático
Ika-10 Tagapagbatas
Pambansang Asembleya ng Komonwelt ng Pilipinas
1935-1941
Gil Montilla
Kasapi para sa Negros Occidental-Ika-3
(1876–1946)
Nasyonalista
Democrático
Nobyembre 15, 1935 Disyembre 30, 1938 Unang Pambansang Asembleya
José Yulo
Kasapi para sa Negros Occidental-Ika-3
(1894–1976)
Nasyonalista Enero 23, 1939 Disyembre 30, 1941 Ika-2 Pambansang Asembleya
Pambansang Asembleya ng Republika ng Pilipinas
1943-1945
Benigno Aquino Sr.
Kasapi para sa Kabuuang Tarlac
(1894–1947)
KALIBAPI Setyembre 25, 1943 Pebrero 2, 1944 Pambansang Asembleya
Kapulungan ng mga Kinatawan ng Komonwelt ng Pilipinas
1945-1946
José Zulueta
Kasapi para sa Iloilo-Ika-1
(1889–1972)
Nasyonalista Hunyo 9, 1945 Mayo 25, 1946 Unang Konggreso
Eugenio Pérez
Kasapi para sa Pangasinan-Ika-2
(1896–1957)
Liberal Mayo 25, 1946 Hulyo 4, 1946 Ika-2 Konggreso
Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas
1946-1972
Eugenio Pérez
Kasapi para sa Pangasinan-Ika-2
(1896–1957)
Liberal Hulyo 4, 1946 Disyembre 30, 1953 Unang Konggreso
Ika-2 Konggreso
José Laurel Jr.
Kasapi para sa Batangas-Ika-3
(1912–1998)
Nasyonalista Enero 25, 1954 Disyembre 30, 1957 Ika-3 Konggreso
Daniel Romuáldez
Kasapi para sa Leyte-Ika-4 (hanggang 1961)
Kasapi para sa Leyte-Ika-1 (mula 1961)
(1907–1965)
Nasyonalista Enero 27, 1958 Marso 9, 1962 Ika-4 na Konggreso
Ika-5 Konggreso
Cornelio Villareal
Kasapi para sa Capiz-Ika-2
(1904–1992)
Liberal Marso 9, 1962 Pebrero 2, 1967 Ika-5 Konggreso
Ika-6 na Konggreso
José Laurel Jr.
Kasapi para sa Batangas-Ika-3
(1912–1998)
Nasyonalista Pebrero 2, 1967 Abril 1, 1971 Ika-6 na Konggreso
Ika-7 Konggreso
Cornelio Villareal
Kasapi para sa Capiz-Ika-2
(1904–1992)
Liberal Abril 1, 1971 Setyembre 23, 1972 Ika-7 Konggreso
Batasang Pambansa
1978-1986
Querube Makalintal
Kasapi para sa Kabuuang Rehiyon IV
(1910–2002)
KBL Hunyo 12, 1978 Hunyo 30, 1984 Pansamantalang Batasang Pambansa
Nicanor Yñiguez
Kasapi para sa Kabuuang Katimugang Leyte
(1915–2007)
KBL Hulyo 23, 1984 Marso 25, 1986 Regular na Batasang Pambansa
Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas
1987-kasalukuyan
Ramon Mitra Jr.
Kasapi para sa Palawan-Ika-2
(1928–2000)
LDP Hulyo 27, 1987 Hunyo 30, 1992 Ika-8 Konggreso
Jose de Venecia Jr.
Kasapi para sa Pangasinan-Ika-4
(ipinanganak noong 1936)
Lakas Hulyo 27, 1992 Hunyo 30, 1998 Ika-9 na Konggreso
Ika-10 Konggreso
Manuel Villar
Kasapi para sa Kabuuang Las Piñas
(ipinanganak noong 1949)
LAMMP Hulyo 27, 1998 Nobyembre 13, 2000 Ika-11 Konggreso
Arnulfo Fuentebella
Kasapi para sa Camarines Sur-Ika-3
(1945-2020)
NPC Nobyembre 13, 2000 Enero 24, 2001
Feliciano Belmonte Jr.
Kasapi para sa Lungsod Quezon-Ika-4
(ipinanganak noong 1936)
Lakas Enero 24, 2001 Hunyo 30, 2001
Jose de Venecia Jr.
Kasapi para sa Pangasinan-Ika-4
(ipinanganak noong 1936)
Lakas Hulyo 23, 2001 Pebrero 5, 2008 Ika-12 Konggreso
Ika-13 Konggreso
Prospero Nograles
Kasapi para sa Lungsod Davao-Ika-1
(1947-2019)
Lakas Pebrero 5, 2008 Hunyo 30, 2010 Ika-14 na Konggreso
Feliciano Belmonte Jr.
Kasapi para sa Lungsod Quezon-Ika-4
(ipinanganak noong 1936)
Liberal Hunyo 26, 2010 Hunyo 30, 2016 Ika-15 Konggreso
Ika-16 na Konggreso
Pantaleon Alvarez
Kasapi para sa Davao del Norte-Ika-1
(ipinanganak noong 1958)
PDP–Laban Hulyo 25, 2016 Hulyo 23, 2018 Ika-17 Konggreso
Gloria Macapagal Arroyo
Kasapi para sa Pampanga-Ika-2
(ipinanganak noong 1947)
PDP–Laban Hulyo 23, 2018 Hunyo 30, 2019
Alan Peter Cayetano
Kasapi para sa Taguig-Pateros
(ipinanganak noong 1970)
Nasyonalista Hulyo 22, 2019 Oktubre 12, 2020 Ika-18 Konggreso
Lord Allan Jay Velasco
Kasapi para sa Nag-iisang Distrito ng Marinduque
(ipinanganak noong 1977)
PDP-Laban Oktubre 12, 2020 Kasalukuyan

Mga Ispiker ng bawat rehiyon[baguhin | baguhin ang wikitext]

Rehiyon Kabuuan
Kanlurang Kabisayaan 5
Kalakhang Maynila 4
Gitnang Luzon 2
Rehiyon ng Davao 2
Mimaropa 2
Silangang Kabisayaan 2
Rehiyon ng Ilokos 2
Rehiyon ng Bikol 1
Calabarzon 1
Gitnang Kabisayaan 1
Rehiyong Pampangasiwaan ng Kordilyera 1

Mga Ispiker ng bawat lapian[baguhin | baguhin ang wikitext]

Lapian Kabuuan Termino
Lapiang Nasyonalista 9 10
Lakas 3 4
Lapiang Liberal 3 4
PDP–Laban 3 2
Kilusang Bagong Lipunan 2 2
Laban ng Demokratikong Pilipino 1 1
Laban ng Makabayang Masang Pilipino 1 1
Nationalist People's Coalition 1 1

Linyang-panahon[baguhin | baguhin ang wikitext]

Mga nabubuhay na dating Ispiker ng Kapulungan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sa kasalukuyan, may anim na buhay pang naging Ispiker ng Kapulungan::

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang wikitext]